Kledingfonds Reglement

Kledingfonds Reglement

Zaanlandia Kledingfonds Reglement 

Doel en deelname kledingfonds 
1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elk spelend lid van Zaanlandia te voorzien van een  officieel clubtenue. Elk team ontvangt van het kledingfonds een team-tas (bag). Deze team-tas bevat in ieder geval: 
voetbalshirts (met Zaanlandia-logo) 
Voetbalbroekjes(met Zaanlandia-logo) 
keepersshirt (met Zaanlandia logo) 
keepers korte broek 
aanvoerdersband 
exclusief sokken 
Noot: behalve de in punt 1 genoemde producten, worden de overige kledingproducten en andere artikelen niet vanuit het kledingfonds geleverd. Wil een sponsor voor een elftal, extra kleding of andere artikelen aanschaffen? Dat is alleen mogelijk door middel van de aankoop van een Sponsorpakket. Zaanlandia wordt in deze gevallen eigenaar van de aangeschafte producten. Hiervoor moet te allen tijde vooraf contact opgenomen worden met de Sponsorcommissie. 
2. Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid van Zaanlandia en ieder spelend lid dient vanaf 1 oktober 2018 het officiële Zaanlandia-tenue te dragen tijdens de wedstrijden. Iemand die zich hier niet aan houdt, wordt niet opgesteld tijdens de wedstrijden door zijn begeleider. 
3. De eigen bijdrage voor het kledingfonds bedraagt € 20,00 per seizoen en voor elk spelend lid. Leden die gedurende het seizoen hun lidmaatschap beëindigen, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op restitutie. De eigen bijdrage wordt naast de contributie jaarlijks eenmalig geïncasseerd. Met de betaling van de eigen bijdrage, verklaart de gebruiker van de beschikbaar gestelde voetbalkleding akkoord te gaan met de bepalingen uit dit  kledingfonds reglement. Ieder volgend seizoen staat het tijdens de algemene ledenvergadering vrij (op voorstel van het bestuur en ter goedkeuring op de algemene ledenvergadering) de eigen bijdrage voor het kledingfonds aan te passen. 
4. Het kledingpakket is en blijft eigendom van Zaanlandia en wordt in bruikleen aan het spelend lid gegeven. Als een van de kledingstukken zoals genoemd bij punt 1 vervangen moet worden, omdat de maat niet (meer) goed is,  zal deze worden vervangen door de commissie kledingfonds. 
5. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van Zaanlandia worden gebruikt, en dus niet tijdens de training , op “straat” of bij andere gelegenheden, tenzij de commissie kledingfonds hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.  
6. Het is zonder toestemming van de commissie kledingfondsniet toegestaan om een nummer, naam of andere uiting op de voetbalkleding te (laten) bedrukken, te schrijven of te bevestigen. 
Beheer en organisatie: 
7. Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de commissie kledingfonds, bestaande uit: ......... (nog te bepalen) 
8. De commissie kledingfonds is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitgifte en inname van de kleding. De begeleiders/coördinatoren zijn verplicht de commissie kledingfonds te ondersteunen bij de goede praktische uitvoering hiervan. 
9. De begeleider van een voetbalteam neemt de voetbalkleding aan het begin van het seizoen namens het team in bruikleen van de commissie kledingfonds. Bij de uitgifte van de kleding ontvangt de begeleider een overzicht van de verstrekte kleding. De begeleider tekent , op basis van dit overzicht, voor ontvangst van de team-tas. Een kopie van het overzicht zal worden verstrekt. 
10. De begeleider van een voetbalteam levert na afloop van het seizoen de team-tas in bij de commissie kledingfonds. De team-tas bevat alle items die in het overzicht (zie punt 1) staan genoemd. 
Vermissing, schade en aansprakelijkheid: 
11. Als door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift, schade aan de kleding ontstaat, kan de veroorzaker door Zaanlandiaaansprakelijk worden gesteld. Dit is na overleg met de begeleider en ter beoordeling van de commissie kledingfonds. 
12. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de voetbalkleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, wordt ten laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter grootte van de kostprijs van de vermiste of beschadigde kleding. Dit is ter beoordeling van de commissie kledingfonds. 
13. Als tijdens de wedstrijd schade aan de voetbalkleding ontstaat, moet dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler/speelster bij de begeleider worden gemeld. De begeleider meldt dit direct bij de commissie kledingfonds. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan,  wordt een spe(e)l(st)er niet aansprakelijk  gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling van de commissie kledingfonds die op basis van het advies van de begeleider oordeelt. 
14. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, anders dan hiervoor bedoelt, moet de begeleider dit direct na constatering  melden bij de commissie kledingfonds. Om te bepalen of iemand voor vermissing of schade aansprakelijk wordt gesteld, beoordeelt  de commissie kledingfonds. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd aan de commissie kledingfonds. 
15. Elke speler draagt de officiële Zaanlandia kousen, welke te koop zijn bij 100% Voetbal, Westzijde 76, 1506 EG  Zaandam en zijn voor eigen rekening van het lid. 
16. Aan het einde van het seizoen levert de begeleider de team-tas met alle kledingstukken en toebehoren in bij de commissie kledingfonds. Als blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of als er sprake is van niet gemelde schade, wordt ten laste van het team (of speler) de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht, ter hoogte van de kostprijs. 
17. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het verantwoordelijk bestuurslid (belast met het kledingfonds) en/of  de commissie kledingfonds. 
  
Vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 29-10-2018 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!