Contributie

Contributie

Innen van contributie

Een belangrijke voorwaarde om lid te kunnen worden van Zaanlandia is dat een machtiging aan de 2e penningmeester van Zaanlandia moet worden afgegeven om de contributie automatisch in 2 termijnen te incasseren.

Deze machtiging geldt voor de gehele periode van het lidmaatschap van Zaanlandia. Indien het nummer van de bankrekening waarvan de contributie moet worden afgeschreven wordt gewijzigd, moet dat doorgegeven worden via ledenadministratie@zvvzaanlandia.nl.

Deze machtiging is eveneens van toepassing op het betalen van een boete die aan de vereniging wordt opgelegd door de KNVB wanneer een speler tijdens een wedstrijd van de club een gele of rode kaart krijgt.

Contributie inning seizoen 2021/ 2022

De inning van de contributie hebben wij voor dit seizoen in eigen beheer,  d.m.v. de automatische incasso.  Dit zal in twee termijnen gebeuren.

Dit zal gebeuren in de laatste week van september 2021 en de laatste week oktober 2021. Mocht het lidmaatschap in september 2021 of later in gaan, dan zal de contributie in (de eerste week) van de 2 volgende maanden geïnd worden. 

U dient zelf zorg te dragen dat het saldo op uw rekening op deze incassodata toereikend is.

Voor elke herinnering welke Zaanlandia moet verzenden vanwege storneren om welke reden dan ook/ het saldo ontoereikend is voor de inning van de contributie (of boetes) wordt een bedrag aan opslag in rekening gebracht van € 5,-.

 Bij deze herinnering verzoeken wij u zelf het resterende bedrag + opslag op rekeningnummer NL04INGB0001618975 tnv zvv Zaanlandia te storten.

Leden die de contributie na herhaaldelijk verzoek niet tijdig betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere activiteiten binnen Zaanlandia, totdat het verschuldigde bedrag (incl. boete opslag) is voldaan.

De factuur voor de contributie zal per email verstuurd worden.

Indien u na 1 oktober geen email heeft ontvangen met daarbij de factuur en u wilt deze toch ontvangen dan kunt u een mail sturen naar penningmeester@zvvzaanlandia.nl met het verzoek alsnog de factuur te mailen.

 

Geboortejaar  Contributie    Inning   Inning 
  per jaar     september   oktober
vanaf 2002  €        233,00    € 116,50    € 116,50
2003/2004  €        181,00    €   90,50    €   90,50
2005/2006  €        171,00    €   85,50    €   85,50
2007/2008  €        171,00    €   85,50    €   85,50
2009/2010  €        153,00    €   76,50    €   76,50
2011/2012  €        153,00    €   76,50    €   76,50
2013/2014  €        153,00    €   76,50    €   76,50
2015/2016  €        104,00    €   52,00    €   52,00
Contributie per jaar is inclusief bijdrage kledingfonds á €20,00       
 B-Lid  €          55,00    €   55,00    
Zaalvoetbal   €          88,00    €   44,00    €   44,00
Donateur   €          17,00    €   17,00    
Club van 100   €          11,35    €   11,35    

 

Eenmalig per nieuw Contributie lid              
Administratiekosten

€ 5,00

           
Opslag kosten te laat betalen              
1e keer  €   5,00            
2e keer  €  10,00            

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!